Logo: Byer i vandbalance, link til forsidenLogo: Byer i vandbalance, link til forsiden
Byer i vandbalance
 Udskriv Udskriv  Log ind Log ind  Søg Søg
Du er her: Byer i vandbalance > Styregruppe

Styregruppe

Innovationskonsortiets styregruppe har det overordnede ansvar for at gennemføre innovationskonsortiets aktiviteter. Styregruppen består af den daglige ledelse (se nedenfor) samt 1-2 repræsentanter for hver af de deltagende parter, dvs. GEUS, DTU, DHI, Per Aarsleff A/S, Wavin, Orbicon|Leif Hansen, Århus Vand, Vandcenter Syd, Spildevandscenter Avedøre (SCA), Københavns Energi (KE), Århus Kommune, Odense Kommune og Københavns Kommune. Styregruppens medlemmer er så vidt muligt permanente gennem hele projektperioden. Styregruppen mødes 1-2 gange årligt. Styregruppens formand er Per Jacobsen, Københavns Energi.

Styregruppen er Konsortiets øverste myndighed. Styregruppen består af repræsentanter fra hver af Parterne som anført nedenfor:

 • Teknologisk Institut: Ulrik Hindsberger
 • KU-Life: Marina Bergen Jensen og Peter Holm
 • DTU-Miljø: Phillip Binning
 • DHI: Ole Mark
 • GEUS: Bjørn Kaare Jensen
 • Orbicon: Jacob Larsen
 • Wavin: Henning Stabell
 • Per Aarsleff: Peder Bjerre Jakobsen
 • SCA: Rikke Nikolajsen
 • Københavns Energi: Per Jacobsen (formand)
 • Aarhus Vand: Inge H. Jensen
 • Vandcenter Syd: Christian Ammitsøe
 • Københavns Kommune: Jan Burgdorf Nielsen
 • Aarhus Kommune: Mogens Bjørn Nielsen
 • Odense Kommune: Charlotte Moosdorf