Logo: Byer i vandbalance, link til forsidenLogo: Byer i vandbalance, link til forsiden
Byer i vandbalance
  Udskriv Udskriv  Log ind Log ind  Søg Søg
Du er her: Byer i vandbalance > Om Byer i Vandbalance

Om Byer i Vandbalance

Oversvømmelser som følge af skybrud har præget overskrifterne i medierne i sensommeren 2010. Oversvømmelsernes omfang og følgeskader kan mindskes ved massive investeringer i større kloakker. Der er imidlertid et alternativ, der både er billigere og mere intelligent. Ved at håndtere en del af regnvandet i byens landskab kan presset på kloakkerne reduceres, og samtidig kan regnvandet bruges som en ressource, ligesom grundvandsdannelsen kan øges.

Danske virksomheder har tradition for at være helt i front, når det gælder rensning af spildevand. Innovationskonsortiet er en unik mulighed for at skabe endnu en dansk styrkeposition. Rådgivning og teknologier, der kan tilpasse byer til fremtidens skybrud og samtidig skabe grønne og robuste byer, der ikke overudnytter eller forurener sine ferskvandsressourcer, repræsenterer et kæmpe marked, og det er her konsortiet skaber arbejdspladser.

Byer i Vandbalance udvikler systemer til at håndtere klimaforandringer og sikre bæredygtig udnyttelse af vandressourcen. Uanset om byen er en dansk provinsby eller en indisk millionby skal der opnås en vandbalance, dvs. byen:

  • Forbruger kun så meget vand, at de naturlige vandressourcer (med genbrug) ikke overudnyttes
  • Forbedrer hele tiden kvaliteten af vandkredsløbet ved at fjerne miljøskadelige stoffer før regnvand og spildevand sendes ud af byen
  • Skaber en stærk grøn struktur, der håndterer regnvand, dæmper klimaforandringer, forbedrer bynaturen, og øger byboernes velbefindende