Logo: Byer i vandbalance, link til forsidenLogo: Byer i vandbalance, link til forsiden
Byer i vandbalance
  Udskriv Udskriv  Log ind Log ind  Søg Søg
Du er her: Byer i vandbalance > Forsknings- og Innovationsforum

Forsknings- og Innovationsforum

Byer i Vandbalance, FIF

Innovationskonsortiets Forsknings- og Innovationsforum består af styregruppen samt de yderligere tilknyttede forsknings- og innovationsmedarbejdere, der involveres i projektet, bl.a. ph.d’er og post.doc’er, mens også vidensmedarbejdere fra virksomheder, forsyningsselskaber og kommuner. Forsknings- og Innovationsforummet er et arbejdsforum, med karakter af workshops. I valget af arbejdsmetoder for forummet vil der blive trukket på metoder udviklet og evalueret under projekt 19K1.