Logo: Byer i vandbalance, link til forsidenLogo: Byer i vandbalance, link til forsiden
Byer i vandbalance
  Udskriv Udskriv  Log ind Log ind  Søg Søg
Du er her: Byer i vandbalance > Deltagende parter

Deltagende parter

Konsortiet bag Byer i Vandbalance, der har karakter af en innovationsalliance, består af Danmarks

  • fire største forsyningsselskaber: Københavns Energi, Århus Vand, Vandcenter Syd og Spildevandscenter Avedøre
  • tre største kommuner: København, Århus og Odense
  • førende virksomheder inden for anlæg, produkter og naturforvaltning knyttet til vand: Per Aarsleff A/S, Wavin og Orbicon|Leif Hansen
  • førende vidensinstitutioner inden for vand-infrastrukturer, bydesign og naturressourceforvaltning: Københavns Universitet (KU), Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser (GEUS), Teknologisk Institut (TI) og DHI

Som associeret partner indgår det strategiske partnerskab Vand i Byer med over 100 virksomheder, forsyningsselskaber, kommuner og vidensinstitutioner (www.vandibyer.dk), hvilket giver unikke muligheder for videndeling og effektspredning af resultater.