Logo: Byer i vandbalance, link til forsidenLogo: Byer i vandbalance, link til forsiden
Byer i vandbalance
  Udskriv Udskriv  Log ind Log ind  Søg Søg
Du er her: Byer i vandbalance > Delprojekt 5, Guidelines for Byer i Vandbalance

Delprojekt 5, Guidelines for Byer i Vandbalance

For at transformere danske og internationale bysamfunds klimasårbare og ikke bæredygtige vandhåndtering til byer i vandbalance, som defineret i nærværende konsortium (Figur 1) er der behov for såvel fysiske som administrative og organisatoriske plan-, beslutnings- og overvågningsmetoder. Nogle af disse udvikles i regi af konsortiet, mens bedste bud på øvrige metoder skal indhentes udefra, integreres og formidles til slutbrugere og virksomheder. Det faglige grundlag for delprojekt 5 er således meget bredt, og kræver gode tværdisciplinære kompetencer at gennemføre. Med konsortiets sammensætning, samt opkobling til partnerskabet Vand i Byer vurderes mulighederne at være de bedst tænkelige for et dansk fremstød på dette område. Særligt udfordringerne omkring vandbevægelse i moræne og kontrol af vejafstrømningens kvalitet vurderes at kunne løfte danske guidelines til ny international standard, og policy støtte.

Starttidspunkt delprojekt 5: 3. kvartal 2011

Sluttidspunkt delprojekt 5: 4. kvartal 2014

Deltagere: Alle