Logo: Byer i vandbalance, link til forsidenLogo: Byer i vandbalance, link til forsiden
Byer i vandbalance
  Udskriv Udskriv  Log ind Log ind  Søg Søg
Du er her: Byer i vandbalance > Delprojekt 4B, Sandhøjen, København

Delprojekt 4B, Sandhøjen, København

Afkobling af regnafstrømningen fra veje- og P-arealer, såkaldt vejvand, fra eksisterende kloak udgør et stort potentiale i klimatilpasningen, idet trafikerede arealer typisk udgør mellem 1/3 og ½-delen af en bys samlede befæstede areal, og ofte er mindre kompliceret ejerskabsmæssigt end privatejede parceller. Problematikken omkring sikring af en tilpas kvalitet af vejvandet før nedsivning til grundvand eller udsivning/udledning til vandløb m.v. er dog betydelig, og kræver en markant indsats. Der er desuden en række udfordringer knyttet til design af transportveje for afstrømningen, når nedløbsbrønde blændes og vandet skal dirigeres til magasinerings- og rensningsenheder. Delprojekt 4 indebærer, at allerede kendte renseteknologier med tilhørende magasiner og elementer til transport af regnafstrømningen kombineres på en for lokalområdet landskabs- og trafiksikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Succes på dette område vil bringe Danmark internationalt i front og skabe produkter i form af knowhow og design.

Byer i Vandbalance, delprojekt 4B

Starttidspunkt delprojekt 4: 3. kvartal 2011

Sluttidspunkt delprojekt 4: 2. kvartal 2014

Deltagere: Wavin, Per Aarsleff, Orbicon, KE, Københavns Kommune, DHI, DTU, KU-Life og TI