Logo: Byer i vandbalance, link til forsidenLogo: Byer i vandbalance, link til forsiden
Byer i vandbalance
  Udskriv Udskriv  Log ind Log ind  Søg Søg
Du er her: Byer i vandbalance > Delprojekt 4B, Sandhøjen, København

Delprojekt 4B, Sandhøjen, København

Hovedspørgsmålet for Sandhøjen er blevet bearbejdet ved en enkelt workshop og ved besøg i kvarteret, og lyder således:

Hovedfokus er på de teknologiske løsninger til håndtering af vejvand herunder design, test og evaluering af metoder til:

1) Blænding af nedløbsbrønde og transport af vejvand på/langs/under vejen

2) Magasinering af vejvand til forsinkelse og eventuelt rensning

3) Rensning af vejvand til efterfølgende nedsivning, udledning eller genanvendelse

Planen er at arbejde med enhedsoperationer for disse 3 temaer. Skalerbarhed og generalisering af løsninger skal have høj prioritet når der vælges teknologier, systemer og udførelsesmetoder. Målet er at delprojektet skal komme med mange input til guideline for vejvand herunder input til kriterier for vandkvalitet og BAT for vejvand mv.

I første halvdel af 2011 er arbejdet med at udarbejde et forprojekt til godkendelse i KE og Københavnskommune igangsat. De primære aktører er KE, Københavns Kommune, Orbicon, Wavin, Per Aarsleff, DHI, TI og KU.