Logo: Byer i vandbalance, link til forsidenLogo: Byer i vandbalance, link til forsiden
Byer i vandbalance
  Udskriv Udskriv  Log ind Log ind  Søg Søg
Du er her: Byer i vandbalance > Delprojekt 4A, Silervej, Brøndby

Delprojekt 4A, Silervej, Brøndby

Hovedspørgsmålet for Silervej er blevet bearbejdet ved 3 workshops, som både har haft generel karakter samt mere specifik karakter på, og lyder således:

Fokus vil være på Masterplan for Silervejoplandet ”Sådan planlægges og implementeres afkobling af private og offentlige arealer i et samlet område, i størst mulig synergi med byudviklingen og ferskvandsressourcen”

Vigtige spørgsmål er bl.a. at få belyst en række af de barrierer man møder hos borgere, kommuner mv. omkring afkobling af tagvand og vejvand. Hvordan motiverer man private borgere til selv at håndtere deres vand? Der skal desuden være fokus på

  • Skalerbarhed og generalisering af løsninger
  • Processer i forhold til borgere, kommune mv.
  • Synlighed af løsninger
  • Kommunikationsprocessen
  • Løsninger skal virke – også når det gælder udførelsesmetoder og drift

Den første fase af Silervej-projektet, hvor fokus har været på afkobling af tagvand på Lindevangen er blevet forberedt og planlagt i første halvdel af 2011. De primære aktører er Spildevandscenter Avedøre, Orbicon, Wavin, Per Aarsleff, TI og KU.