Logo: Byer i vandbalance, link til forsidenLogo: Byer i vandbalance, link til forsiden
Byer i vandbalance
  Udskriv Udskriv  Log ind Log ind  Søg Søg
Du er her: Byer i vandbalance > Delprojekt 3, Maarslet, Aarhus

Delprojekt 3, Maarslet, Aarhus

Delprojekt 3 ligger i direkte forlængelse af delprojekt 1 og har til formål at eftervise og optimere metoder til lokal håndtering af regnafstrømning via nedsivning i lerjord ved hjælp af teknikker til effektivisering af faskiner og andre nedsivningsanlæg, og med henblik på såvel øget udsivning i sekundære magasiner, som primære magasiner. Desuden afprøves så vidt muligt også trug-faskinen (Vadi, muldenrigolen), der er kendt fra Holland og Tyskland, der ved hjælp af såvel et faskineelement som et drænelement er i stand til at kombinere infiltration (nedsivning) af sommernedbøren, der ofte er voldsom, idet grundvandstanden da står lavt, med dræning og dermed fastholdelse af et veldrænet øvre jordlag i vintersituationen, hvor klimaforandringerne varsler højere grundvandstand. Begge anlægstyper designes landskabeligt. I begge situationer kontrolleres og moniteres regnafstrømningens kvalitet. Desuden opstilles algoritme for tømningstid i de optimerede nedsivningselementer og effekt på grundvandsspejlet modelleres og moniteres med grundvandspejlinger. Delprojektet 3 forventes at føre til optimering af teknikker udviklet under delprojekt 1, og erfaringer med afkobling i eksisterende boligområder.

Starttidspunkt delprojekt 3: 1. kvartal 2012

Sluttidspunkt delprojekt 3: 3. kvartal 2014

Deltagere: Wavin, Per Aarsleff, Orbicon, Aarhus Vand, Aarhus Kommune, GEUS, DTU, KU-Life og TI