Logo: Byer i vandbalance, link til forsidenLogo: Byer i vandbalance, link til forsiden
Byer i vandbalance
  Udskriv Udskriv  Log ind Log ind  Søg Søg
Du er her: Byer i vandbalance > Delprojekt 3, Maarslet, Aarhus

Delprojekt 3, Maarslet, Aarhus

Hovedspørgsmålet for Mårslet er blevet bearbejdet ved en enkelt workshop, og lyder således:

Kan en eller flere af faskine-typerne afprøvet under delprojekt 1 med fordel anvendes i en reel bymæssig sammenhæng, dvs. hvor meget smartere bliver nedsivningsløsningen, hvordan sikres vandkvaliteten, og hvordan forløber myndighedsbehandlingen? 

Mårslet projektet ligger i forlængelse af delprojekt 1 ved TI, og udarbejdelse af forsøgsplan m.v. kan derfor først iværksættes i 2012, hvor de første resultater fra delprojekt 1 forventes. Der er imidlertid fra Århus Kommune taget initiativ til at forberede sagsbehandlingen internt i kommunen, for at få identificeret evt. barrierer og dokumentationskrav, der skal være afklaret før forsøgsperioden. De primære aktører er Århus Kommune, Århus Vand, TI, GEUS og KU.