Logo: Byer i vandbalance, link til forsidenLogo: Byer i vandbalance, link til forsiden
Byer i vandbalance
  Udskriv Udskriv  Log ind Log ind  Søg Søg
Du er her: Byer i vandbalance > Delprojekt 2B, Ryds Å, Odense

Delprojekt 2B, Ryds Å, Odense

Separat regnvandsudledning fra Odense afskæres ved udløbet til den højt målsatte Ryds Å, og regnvandet håndteres i eksisterende Ellesump, dvs. overflademagasinering. Ryds Å er i dag hydraulisk hårdt belastet af direkte udledning af regnvand. Ellesumpen mangler vand og er under udtørring. Målet er således gennem en kontrolleret tilledning af regnvand til ellesumpen at forbedre forholdene for denne, samtidig med at belastningen af Ryds Å mindskes. Et afgørende forhold er kvaliteten af det tilledte regnvand og dets påvirkning af ellesumpen. Regnvandets kvalitet er desuden afgørende for, hvilke alternative anvendelser af regnvandet der vil være hensigtsmæssig. Regnafstrømningens kvalitet kontrolleres og moniteres. Ellesumpens biotopmæssige respons beskrives. Grundvandsspejlets respons moniteres, og den resulterende magasinering af regnvand og udsivning over tid beskrives med en vandbalancemodel.

Starttidspunkt delprojekt 2B: 3. kvartal 2011

Sluttidspunkt delprojekt 2B: 3. kvartal 2013

Deltagere: Wavin, Per Aarsleff, Orbicon, Vandcenter Syd, Odense Kommune, DTU, DHI, KU-Life og TI