Logo: Byer i vandbalance, link til forsidenLogo: Byer i vandbalance, link til forsiden
Byer i vandbalance
  Udskriv Udskriv  Log ind Log ind  Søg Søg
Du er her: Byer i vandbalance > Delprojekt 2B, Ryds Å, Odense

Delprojekt 2B, Ryds Å, Odense

Hovedspørgsmålet for Ryds Å er præciseret på baggrund af to workshops og lyder således:

Kan det anbefales at benytte biotoper (inklusive paragraf 3 områder) langs bynære vandløb, f.eks. ellesumpe, moser eller enge, som forsinkelseselement for beskyttelse af vandløbet mod stødbelastning fra separate regnvandsudledninger? Hvorledes ændres biotopens (f.eks. ellesumpen) vandbalance og er ændringen acceptabel? Er vandkvaliteten så god at rensning er unødvendig? Hvordan dokumenteres effekterne?

De centrale spørgsmål omkring beslutning om krav til vandkvalitet er præciseret og der er igangsat en proces med involvering af Odense Kommunes relevant miljømyndigheder. Der er desuden udarbejdet en faseopdelt køreplan for udvikling af forskellige løsningsscenarier. De primære bidragsydere er Odense Kommune, Vandcenter Syd, Wavin, Orbicon, Per Aarsleff, KU og TI. KU har et Phd-opslag under intern godkendelse til opslag, med tilhørende intern medfinansiering, hvilket i givet fald vil betyde en markant styrkelse af vidensinstitutionernes bidrag.