Logo: Byer i vandbalance, link til forsidenLogo: Byer i vandbalance, link til forsiden
Byer i vandbalance
  Udskriv Udskriv  Log ind Log ind  Søg Søg
Du er her: Byer i vandbalance > Delprojekt 2A, Giber Å, Aarhus

Delprojekt 2A, Giber Å, Aarhus

En separat regnvandsudledning fra Beder By afskæres fra Giber Å, og regnvandet håndteres i stedet tilbagetrukket ved byranden via nedsivningsanlæg, der sættes i hydraulisk kontakt med udsivningslag. Giber Å er under stærk indflydelse af urbane aktiviteter, både separate udledninger og grundvandsindvindinger. Målet er at forbedre vandføringen i Giber Å ved at forlænge regnafstrømningens udsivningsperiode. Regnafstrømningens kvalitet kontrolleres og moniteres. Grundvandsspejlets respons moniteres og den underjordiske magasinering af regnvand og udsivning over tid beskrives med en vandbalancemodel.

Starttidspunkt delprojekt 2A: 3. kvartal 2011

Sluttidspunkt delprojekt 2A: 3. kvartal 2013

Deltagere: Wavin, Per Aarsleff, Orbicon, Aarhus Vand, Aarhus Kommune, GEUS, DTU, DHI, KU-Life og TI