Logo: Byer i vandbalance, link til forsidenLogo: Byer i vandbalance, link til forsiden
Byer i vandbalance
  Udskriv Udskriv  Log ind Log ind  Søg Søg
Du er her: Byer i vandbalance > Delprojekt 2A, Giber Å, Aarhus

Delprojekt 2A, Giber Å, Aarhus

Hovedspørgsmålet for Giber Å projektet er præciseret på baggrund af 2 workshops, og lyder således:

Kan sommervandføringen i indvindingsramte bynære vandløb forbedres markant ved at lokalisere udstrømningslag og nedsive renset regnafstrømning direkte hertil, under samtidig udnyttelse af den omkringliggende jordmatrice som magasin?

Det tilgængelige datagrundlag for Giber Å området er identificeret, og under sammenlægning i GeoScene 3D, med GEUS, DHI, Århus Kommune, Århus Vand, Orbicon, samt KU og TI som hovedaktør.

DTU har identificeret PhD-studerende, der forventes ansat pr. 1. februar 2012 samt at indgå i det videre arbejde.