Logo: Byer i vandbalance, link til forsidenLogo: Byer i vandbalance, link til forsiden
Byer i vandbalance
  Udskriv Udskriv  Log ind Log ind  Søg Søg
Du er her: Byer i vandbalance > Delprojekt 1, Teknologisk Institut, Taastrup

Delprojekt 1, Teknologisk Institut, Taastrup

Der gennemføres forsøg under kontrollerede og forureningsmæssigt uproblematiske forhold til vurdering af potentialet for at udnytte moræneaflejringens geomorfologiske variation til effektivisering af nedsivning og øget grundvandsdannelse. Indsatsen forventes at føre til ny generation af nedsivningsanlæg, med tilhørende nye boringsteknikker, der er karakteriseret ved lettere at kunne indpasses i eksisterende by, og ved at kunne øge den lokale vandproduktion (grundvand, udsivning til vandløb). Desuden er det forskningsmæssige fokus på udvikling af metoder til kortlægning og vurdering af det geomorfologiske potentiale for forøget nedsivning. Det forskningsmæssige formål med delprojekt 1 er således udelukkende at vurdere potentialet for at effektivisere nedsivningsanlægs hydrauliske kapacitet. I overførslen af evt. positive resultater til fysiske forsøg hos forsøgsværterne i regi af delprojekt 2, 3 og 4 optræder aspektet omkring sikring af nedsivningsvandets kvalitet på lige fod med de rent kvantitative/hydrauliske aspekter.

Byer i vandbalance, delprojekt 1

Starttidspunkt delprojekt 1: 2. kvartal 2011

Sluttidspunkt delprojekt 1: 2. kvartal 2012 (sandsynligvis vil en række forsøg fortsætte udover denne periode)

Deltagere: Wavin, Per Aarsleff, Orbicon, GEUS, KU-Life og TI