Logo: Byer i vandbalance, link til forsidenLogo: Byer i vandbalance, link til forsiden
Byer i vandbalance
  Udskriv Udskriv  Log ind Log ind  Søg Søg
Du er her: Byer i vandbalance > Delprojekt 1, Teknologisk Institut, Taastrup

Delprojekt 1, Teknologisk Institut, Taastrup

Geologisk kortlægning af området i Taastrup ved Teknologisk Institut gennemført i uge 32, 2011.

Detaljeret forsøgsplan udarbejdet. Følgende er således besluttet:

Opbygning af 4 stk. faskiner og et drænrør med en indbyrdes afstand på ca. 10 meter. En enkelt faskine bevares som referencefaskine gennem hele forløbet

Tømningstiden bestemmes for alle faskiner, idet de øvrige faskiner, samt en drænrørs-faskine optimeres på forskellig vis, forventet i første halvdel af 2012

  • Optimering 1: Smearing af vægge efter rendegraver fjernes så der skabes kontakt til naturlig aggregatstruktur i jorden
  • Optimering 2: Udsivningsarealet øges via vandrette drænrør, uden at det samlede faskinevolumen øges
  • Optimering 3: Jorden under og omkring faskinen stimuleres med teknikker afprøvet i RTI-projektet Remtec (www.remtec.dk) eller ved andre relevante optimeringsteknikker
  • Optimering 4: Via højpermeable boringer skabes hydraulisk kontakt fra faskinen til naturligt højtransmissive jordlag (tektoniske sprækker, sandlag, opsprækket kalk).

 Alle parter har deltaget i forsøgsplanlægningen. Fysiske aktiviteter primært gennemført af Per Aarsleff og Geus, samt TI og KU. Phd studerende Britta Bockhorn er blevet ansat ved KU, med medvejledning fra GEUS og hun skal bruge hovedparten af sin tid på delprojekt 1 og 2 i innovationskonsortiet.